Contact

YAYIN SAHİBİ
İnter Medya İletişim Hizmetleri adına

Fuat ÇAĞDAŞ

PAUSE City’s Dergi

Genel Yayın Yönetmeni
Ebru Arzu Çağdaş

Yazı İşleri Müdürü – Uğur Kalabaş

Haber Müdürü – Gürkan Kurt

Katkıda bulunanlar

Tolga Atalay – Şef
Besim Kazado  – New York
Özlem Alıcı – Sanat
Alişir Şahin – Bodrum
Ahu Ayşenaz Çağdaş – Gurme
Evren Doğanç Coker – Editör
Ferhat Kaan Şahin – Teknoloji Editör
Didem Ece – Editör
Neslihan Uyaroğlu – Editör
Verda Penso – Moda

Mali İşler: Salih Bay
Hukuk Danışmanı: Arkın Eyvazoğlu
Adres:  İNTER MEDYA İLETİŞİM HİZMETLERİ
Reklam : 0544 455 22 63
E-mail:  pausecitys@gmail.com
PAUSE Citys  Aylık Dergi (yeme-içme, gezi, yaşam)
www.pausecitys.com  yeme, içme gezi, yaşam haber portalı
www.hanedancity.com    yasam haber portalı
www.taximpalaces.com    sanat haber portalı